Concept Stal szkoli kadrę pracowniczą

Concept Stal szkoli kadrę pracowniczą

11 stycznia 2021, 19:22

Przedsiębiorstwo Concept Stal w dniu 11.01.2021 przeprowadziło szkolenie pracowników, które ma na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Szkolenie zorganizowane zostało z zakresu:

  • uprawnienia na wózki widłowe,
  • operator suwnic.

Szkolenie zakończyło się egzaminem UDT.