Lean Management w Concept Stal

Lean Management w Concept Stal

15 listopada 2016, 09:35

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych. Jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników.

logo-firmy-szkoleniowej

Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

„Zarządzanie przepływem materiału i informacji”, to kolejne szkolenie w ramach Projektu Lean Management „Poprawa efektywności procesów”, w których uczestniczą pracownicy Przedsiębiorstwa „Concept Stal”. Projekt rozpoczął się w pierwszym kwartale bieżącego roku i potrwa do końca grudnia 2016 roku.

Dotychczas zrealizowano sesje z zakresu: budowy systemu KPI i pakietu analiz operacyjnych, zasad definiowania procesów, kompetencji i struktur, wizualnego zarządzania wynikami oraz zarządzania ograniczeniami w procesach wytwórczych. Przed uczestnikami kursu jeszcze: warsztat mający na celu rozwiązanie problemów zebranych z wykorzystaniem wizualnego zarządzania oraz budowa standardów pracy w oparciu o metodologię 5S – efektywnego stanowiska pracy; konsultacje i audyty podjętych działań i wdrożonych rozwiązań oraz szkolenie z zarządzania procesem i kompetencjami pracowników a także szkolenie z zarządzania projektem – jako podsumowanie wyników oraz rekomendacja dalszych działań doskonalących.