O firmie

Projekty Unijne

Ogłoszenie przetargu – „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym” – Działanie PARP POIR 3.2.1 z dnia 05.01.2018

Załączniki


Unieważnienie przetargu z dnia 24.11.2017r. „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 24.11.2017r. pod nazwą: „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki


Ogłoszenie przetargu – „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym” – Działanie PARP POIR 3.2.1 z dnia 24.11.2017

Załączniki


Unieważnienie przetargu z dnia 26.09.2017r. „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2017r. pod nazwą: „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki


Ogłoszenie o przetargu – „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym” – Działanie PARP POIR 3.2.1 z dnia 26.10.2017

Załączniki


Unieważnienie przetargu z dnia 26.09.2017r. „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2017r. pod nazwą: „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki


Ogłoszenie o przetargu – „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym” – Działanie PARP POIR 3.2.1 z dnia 26.09.2017

Załączniki


unia_plakat


unia_plakat