Dotacje na kapitał obrotowy programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Dotacje na kapitał obrotowy programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

5 sierpnia 2020, 11:05

Przedsiębiorstwo “Concept Stal” B&S Lejman Sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 „Dotacje na kapitał obrotowy programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.”

Celem projektu jest wsparcie  przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

POPW.01.05.00-06-0086/20

Dofinansowanie projektu z UE: 114 015,30 zł

Wartość projektu: 114 015,30 zł