Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej prasy tłoczącej do linii blachodachówki z napędem serwomechanicznym

Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej prasy tłoczącej do linii blachodachówki z napędem serwomechanicznym

10 maja 2018, 00:30

Przedsiębiorstwo „Concept Stal” B&S Lejman Sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej prasy tłoczącej do linii blachodachówki z napędem serwomechanicznym”.

 

Informacje o projekcie

  • Projekt: Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej prasy tłoczącej do linii blachodachówki z napędem serwomechanicznym
  • Dofinansowanie projektu z UE: 8 843 100,00 PLN
  • Wartość projektu: 15 538 590,00 PLN

Cele projektu i planowane efekty

Celem realizacji projektu i zakładanym osiągnięciem wynikającym z wdrożenia przez Concept Stal posiadanych wyników prac badawczo-rozwojowych, jest wdrożenie technologii produkcji znacząco ulepszonej maszyny – prasy z napędem serwomechanicznym, która będzie służyła w szczególności do tłoczenia blach na blachodachówki. Celem stawianym przed zespołem działu B+R Concept Stal było zatem zaproponowanie takiej prasy przeznaczonej do obróbki plastycznej blach, które rozwiązałoby wskazany wyżej problem technologiczny, a więc zapewniającego dokładność wymiarów arkusza blachy podlegającego tłoczeniu na blachodachówkę. Konstrukcja ta miałaby zapewnić odpowiednio precyzyjne tłoczenie z dokładnością umożliwiającą również korygowanie parametrów blach do tłoczenia materiału. Nowe rozwiązanie tego rodzaju byłoby w stanie wyeliminować błędy w produkcji wynikające z użycia blachy o nieprawidłowych wymiarach lub innych niewłaściwych parametrach tłoczności materiałów, dość często występujących w procesie wytłaczania i narażającego producentów na straty lub ostatecznych konsumentów na niepełnowartościowy produkt.

Realizacja przedmiotowego projektu rozszerzy dotychczasową działalność Spółki. Głównym jej obszarem jest produkcja linii do tłoczenia i profilowania blach. Inwestycja ta rozszerzy spektrum możliwych do wyprodukowania linii tłoczących o produkty bazujące na innowacyjnej technologii autorskiego pomysłu i wykonania. Innowacyjne produkty wyeliminują występowanie strat powstałych w procesie tłoczenia blachy, ograniczą ilość strat w materiałach, liczbę niezbędnych operatorów maszyn. Ponadto innowacyjne produkty będą cechowały się dłuższym cyklem życia, wysoką dokładnością i wydajnością pracy. Będą zatem lepsze, mniej awaryjne i tańsze niż oferowane przez konkurencję. Praktyczne zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji zasadniczo ulepszonych elementów ma wielkie znaczenie w obróbce blach do pokryć dachowych, ale także pozwala myśleć o wejściu na nowe dla Wnioskodawcy sektory takie, jak: budowlany, okrętowy, samochodowy, kolejowy. Sektory te stwarzają możliwość dywersyfikacji produkcji w zależności od sytuacji gospodarczej i zapewnienia stałego rynku zbytu dla produktów Concept Stal.

Dzięki szybko rozwijającemu się Działowi B+R zatrudniającemu doświadczoną kadrę inżynierską, Wnioskodawca produkuje także linie do produkcji blachodachówki, blach trapezowych, gąsiorów dachowych, paneli ściennych, paneli podbitkowych, sztachet, rur, rynien, cięcia poprzeczno – wzdłużnego, przewijania i nawijania blach, rozwijania kręgów blach, transportu kręgów (wózki kręgów), transportu blach (transportery), foliowania blach (foliarki) i foliowania pakietów (owijarki). Wszystkie ww. produkty firmy są znane i rozpoznawalne zarówno w kraju, jak i za granicą ze względu na markę Concept Stal i kojarzoną z nią jakość i niezawodność technologiczną.

Concept Stal z jednej strony oferuje produkty zaspokajające teraźniejsze oczekiwania i potrzeby klientów, wykorzystując maksimum możliwości technologicznych. Natomiast z drugiej strony Wnioskodawca realizując przedmiotową inwestycję, a wcześniej prace badawcze, poszukuje innowacji technologicznych umożliwiających mu przekroczenie technicznych ograniczeń i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom płynącym z rynku, a dotyczących przyszłości klientów Spółki.

Nowy produkt będzie stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie płynące z rynku krajowego i rynków zagranicznych ze względu na fakt, że jego cechy i funkcjonalności osiągną oczekiwane parametry techniczne, których nie oferują konkurenci na rynku globalnym. Nowy produkt będzie stanowił odpowiedź na zapotrzebowanie płynące z rynku krajowego i rynków zagranicznych ze względu na fakt, że jego cechy i funkcjonalności osiągną oczekiwane parametry techniczne, których nie oferują konkurenci na rynku globalnym.

Wdrożenie do produkcji przemysłowej rozwiązania opartego na wynalazku „Prasa z napędem serwomechanicznym” zaowocuje wprowadzeniem do oferty Concept Stal zasadniczo ulepszonego produktu względem na rynku międzynarodowym. Obecnie tak w kraju, jak za granicą nie występują produkty, które charakteryzowałyby się porównywalnymi właściwościami w stosunku do rezultatu projektu. Główną informacją przekazu kierowanego do potencjalnych klientów będzie podkreślenie i udowodnienie faktu, że maszyny Concept Stal będą charakteryzowały się innowacyjnością na skalę światową oraz unikatowymi parametrami technicznymi i technologicznymi stanowiąc jednocześnie odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynków krajowego i międzynarodowego.