Zwiększenie aktywności gospodarczej Przedsiębiorstwa Concept Stal B&S Lejman Sp.j. na rynkach międzynarodowych

Zwiększenie aktywności gospodarczej Przedsiębiorstwa Concept Stal B&S Lejman Sp.j. na rynkach międzynarodowych

5 grudnia 2016, 09:09

Przedsiębiorstwo „Concept Stal” B&S Lejman Sp.j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zwiększenie aktywności gospodarczej Przedsiębiorstwa Concept Stal B&S Lejman Sp.j. na rynkach międzynarodowych”

Celem projektu jest wypracowanie modelu biznesowego w celu zwiększenia wielkości eksportu.

Dofinansowanie projektu z UE: 46 400,00 PLN
Wartość projektu: 58 000,00 PLN