Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – szlifowanie i malowanie posadzek na halach produkcyjnych.

2 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

31 października 2019, 16:58