Ogłoszenie o przetargu – „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym” – Działanie PARP POIR 3.2.1 z dnia 26.10.2017

Załącznik nr 2G do ZO

26 października 2017, 19:28