Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Dostawa 1 Stacji Trafo wraz z instalacją oraz 1 Agregatu Prądotwórczego”

Ogłoszenie o wyborze oferty na ,,Dostawa 1 Stacji Trafo wraz z instalacją oraz 1 Agregatu Prądotwórczego”

30 kwietnia 2018, 20:05

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu ,,Dostawa 1 Stacji Trafo wraz z instalacją oraz 1 Agregatu Prądotwórczego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.03.2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Załączniki