Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę: „Urządzeń i osprzętu do wyposażenia laboratorium”

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę: „Urządzeń i osprzętu do wyposażenia laboratorium”

13 lipca 2018, 14:28

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę „Urządzeń i osprzętu do wyposażenia laboratorium” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 08.06.2018 r zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki