Ogłoszenie o wyborze oferty na: Urządzenia i obrabiarki dla przemysłu maszynowego

Ogłoszenie o wyborze oferty na: Urządzenia i obrabiarki dla przemysłu maszynowego

13 czerwca 2018, 16:12

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu „Urządzenia i obrabiarki dla przemysłu maszynowego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.04.2018 r zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki