Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – przygotowanie podłoża pod montaż maszyn wysokoprecyzyjnych.”

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – przygotowanie podłoża pod montaż maszyn wysokoprecyzyjnych.”

7 stycznia 2020, 16:01

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – przygotowanie podłoża pod montaż maszyn wysokoprecyzyjnych.

Prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 17.12.2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki