Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – przygotowanie podłoża pod montaż maszyn wysokoprecyzyjnych.”

Ogłoszenie o wyborze oferty posadzka warsztat

8 stycznia 2020, 12:00