Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu”

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu”

2 listopada 2018, 12:43

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.10.2018 r.  zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki