Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu  „Urządzenia i obrabiarki dla przemysłu maszynowego”

Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu  „Urządzenia i obrabiarki dla przemysłu maszynowego”

11 września 2018, 12:05

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu „Urządzenia i obrabiarki dla przemysłu maszynowego” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 06.08.2018 r zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki