Ogłoszenie przetargu „Dostawa urządzeń i wyposażenia magazynowo – transportowego”

Ogłoszenie przetargu „Dostawa urządzeń i wyposażenia magazynowo – transportowego”

11 lipca 2018, 18:14
03.08.2018 – modyfikacja

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna zaprasza do składania ofert w ogłoszonym przetargu na dostawę: „Urządzenia i wyposażenie magazynowo-transportowe”

Załączniki