Ogłoszenie przetargu: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – przygotowanie podłoża pod montaż maszyn wysokoprecyzyjnych

Załącznik nr 3 wzor umowy

17 grudnia 2019, 16:47