Ogłoszenie przetargu: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu”.

Załącznik nr 4 wzór umowy

2 października 2019, 17:17