Ogłoszenie przetargu „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu”.

Ogłoszenie przetargu „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu”.

12 października 2018, 16:34

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna zaprasza do składania ofert w ogłoszonym przetargu: „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu” wg. projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Załączniki