Ogłoszenie przetargu „Urządzenia i osprzęt do wyposażenia laboratorium”.

Ogłoszenie przetargu „Urządzenia i osprzęt do wyposażenia laboratorium”.

12 lipca 2018, 21:24
03.08.2018 – modyfikacja

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna zaprasza do składania ofert w ogłoszonym przetargu na dostawę: „Urządzenia i osprzęt do wyposażenia laboratorium” wg. Umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnej prasy tłoczącej do linii blachodachówki z napędem serwomechanicznym”.

Załączniki