Ogłoszenie wyników w postępowaniu: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – „Roboty budowlane w postaci utwardzenia placu”.”

ogloszenie_o_wyborze_oferty_20191021

21 października 2019, 12:31