Ogłoszenie wyników w postępowaniu „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności”

Ogłoszenie wyników w postępowaniu „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności”

30 sierpnia 2019, 14:46

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu „Opracowanie Modelu biznesowego internacjonalizacji działalności” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 26.08.2019 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki