Ogłoszenie wyników w postępowaniu: Wyposażenie stanowisk inżynieryjnych

Ogłoszenie wyników w postępowaniu: Wyposażenie stanowisk inżynieryjnych

4 grudnia 2019, 16:06

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze w postępowaniu: „Wyposażenie stanowisk inżynieryjnych” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 31.10.2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Załączniki