Ogłoszenie wyników w przetargu: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – dostawa maszyn czyszczących

Ogłoszenie wyników w przetargu: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – dostawa maszyn czyszczących

16 grudnia 2019, 12:36

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy halami do cyklu produkcji systemu rozproszonego – dostawa maszyn czyszczących” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 04.11.2019 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym Zamawiającego.

Załączniki