Unieważnienie przetargu z dnia 26.10.2017r.

Unieważnienie przetargu z dnia 26.10.2017r.

16 listopada 2017, 15:08

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2017 pod nazwą ,,Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym’’

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wykonawcy ,którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć,Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki