Unieważnienie przetargu z dnia 26.09.2017r.

Unieważnienie przetargu z dnia 26.09.2017r.

24 października 2017, 13:37

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2017r. pod nazwą: „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym”

 

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki