Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.04.2019

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.04.2019

9 maja 2019, 16:10

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2019 pod nazwą „Dostawa narzędzi, oprzyrządowania i urządzeń produkcyjnych”.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o uniemożliwieniu postępowania drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

Załączniki