Wybór oferty w przetargu ,,Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym’

Wybór oferty w przetargu ,,Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym’

2 lutego 2018, 13:58

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu „Budowa hali głównej wraz z wyodrębnioną częścią biurową i zapleczem socjalnym” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 05.01.2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę JMS sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 89B, 87-100 Toruń 

Załączniki