Wybor oferty w postępowaniu  „Urządzenia i osprzęt do wyposażenia laboratorium”

Wybor oferty w postępowaniu  „Urządzenia i osprzęt do wyposażenia laboratorium”

7 września 2018, 09:37

Przedsiębiorstwo Concept Stal B&S Lejman Spółka Jawna informuje o wyborze oferty w postępowaniu  „Urządzenia i osprzęt do wyposażenia laboratorium” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.07.2018 r zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Załączniki