Lean Management la Concept Stal

Lean Management la Concept Stal

15 noiembrie 2016, 13:38

Lean Management reprezintă o concepție a managementului unei întreprinderii care presupune adaptarea acesteia la condițiile economice de pe piață pe calea transformărilor organizatorice și funcționale, fiind un proces lent și continuu de raționalizare a întregii organizații, precum și a relațiilor acesteia cu mediul prin introducerea unor modificări multiple în ceea ce privește activitatea, structura patrimoniului și metodele de management, dar și în ceea ce privește pregătirea profesională și modelarea atitudinii angajaților.

În prezent, Lean Management constituie una din cele mai larg folosite în practică și cele mai cunoscute concepții de management ale întreprinderii, luându-se în considerare în mod special aplicarea acesteia în întreprinderile de producție.

„Managementul fluxului de materiale și informații” este următorul curs de perfecționare în cadrul Proiectului Lean Management „Îmbunătățirea eficienței proceselor” la care participă angajații întreprinderii „Concept Stal”. Proiectul a început în primul trimestru al anului în curs și va dura până la sfârștiul lunii decembrie 2016.

Până în prezent au fost realizate sesiuni din domeniul: construirii sistemului KPI și pachetului de analize operaționale, regulilor de definire a proceselor, competențelor și structurilor, administrării vizuale a rezultatelor și managementului limitărilor în procesele de producție. Participanții mai au de parcurs: cursul-atelier care are ca scop soluționarea problemelor ivite, cu întrebuințarea managementului vizual și crearea standardelor muncii pe baza metodologiei 5S – postu de lucru eficient; consultații și audite ale acțiunilor întreprinse și ale soluționărilor implementate, precum și un curs de perfecționare din domeniul administrării procesului și competențelor angajaților, respectiv, un curs de perfecționare din domeniul administrării proiectului ca un fel de însumare a rezultatelor și recomandarea unor acțiuni ulterioare de perfecționare.